GTM debug

NOTIFICAREA DE CONFIDENȚIALITATE A GRUPULUI EUROWAG

Această Notificare de confidențialitate a grupului oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care prelucrăm datele cu caracter personal la EUROWAG în cadrul companiilor sale care sunt enumerate aici (denumite și "EW" sau "noi") și este concepută pentru a asigura conformitatea cu obligațiile noastre de informare în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor din UE ("GDPR"), precum și cu alte legislații locale privind protecția datelor.

Am desemnat responsabilul cu protecția datelor din cadrul Grupului (denumit în continuare "Group DPO" sau "DPO") pentru a gestiona orice solicitări legate de persoanele vizate sau de GDPR.

Datele de contact ale DPO sunt următoarele:

 • adresa de corespondență: W. A. ​​G. payment solutions, Inc. - Compliance department, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Prague 4, Czech Republic

Acest document reprezintă cea mai înaltă și mai generală notificare de confidențialitate a EUROWAG. Am adoptat, de asemenea, notificări de confidențialitate mai specifice, care completează și precizează această notificare de confidențialitate a Grupului, cum ar fi notificările de confidențialitate ale angajaților, notificările de confidențialitate ale aplicațiilor mobile sau notificările de confidențialitate ale camerelor de supraveghere video la sediile noastre. Notificările de confidențialitate suplimentare trebuie citite împreună cu această Notificare de confidențialitate a Grupului, deoarece acestea se aplică împreună.

Ce veți afla despre datele cu caracter personal din acest document?

De ce prelucrăm datele cu caracter personal?

În general, trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a:

 • să ne desfășurăm activitatea și să ne furnizăm serviciile și produsele;
 • să ne gestionăm eficient resursele umane;
 • să ne îndeplinim obligațiile legale și contractuale; și
 • urmărim propriile noastre interese legitime.
În ce scopuri, pe ce bază și pentru cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

La EUROWAG prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare și pe baza următoarelor temeiuri juridice. Atunci când procedează astfel, entitățile EW acționează în calitate de operatori comuni în sensul articolului 26 din RGPD[1].În tabelul de mai jos se află, de asemenea, o informare generală cu privire la perioada de timp în care stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Acestea sunt perioade generale de păstrare, care pot fi scurtate dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile sau prelungite, dacă este impus de lege sau de interesele noastre legitime.

O descriere mai detaliată a scopurilor și a intereselor legitime pe care le urmărim poate fi găsită aici.

[1] Esența acordului nostru de controlor comun la EUROWAG este următoarea: (i) agenda de conformitate legată de GDPR și ePrivacy este supusă supravegherii și consilierii DPO al grupului, care se ocupă de toate cererile persoanelor vizate cu ajutorul personalului local; (ii) toate scopurile din această Notificare de confidențialitate a grupului sunt scopuri comune ale tuturor entităților EW, ceea ce înseamnă că toate entitățile au dreptul de a prelucra în comun aceleași date cu caracter personal, dar pe baza unui principiu strict de "necesar"; (iii) principiul "necesar" permite partajarea oricărei prelucrări de date cu caracter personal în scopurile desemnate în prezentul document între orice entități EW, cu condiția ca aceasta să fie necesară; (iv) fiecare entitate EW poate prelucra propriile date cu caracter personal în scopuri proprii care nu sunt scopuri comune, dar trebuie să informeze DPO al Grupului și persoanele vizate cu privire la o astfel de prelucrare, în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD.

Mai jos puteți găsi o prezentare generală:

Scopul prelucrării
Temei juridic
Perioade generale de păstrare
1. Furnizarea de servicii de taxare
Executarea contractului/interes legitim
Pe durata furnizării serviciilor de taxare sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
2. Furnizarea de servicii telematice
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii telematice sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
3. Furnizarea de servicii de alimentare cu combustibil
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării serviciilor de alimentare pentru client în legătură cu cardul de carburant sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
4. Furnizarea de servicii financiare
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii financiare sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
5. Prestarea de servicii fiscale
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii fiscale sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
6. Furnizarea de servicii suplimentare
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii suplimentare sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
7. Asistență și asistență pentru clienți
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii pe baza unui contract valabil sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
8. Gestionarea relațiilor contractuale
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii suplimentare sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
9. Scopuri administrative
Interes legitim
În timpul activităților administrative de prelucrare a datelor cu caracter personal prelucrate legate de realizarea necesității de partajare a datelor din cauza necesităților comerciale și administrative ale EUROWAG sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
10. Evaluarea riscului de credit
Interes legitim
În timpul procedurilor de verificare a scorului de credit și de aprobare sau neaprobare a produsului solicitat clientului sau până la soluționarea unei obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
11. Stabilirea prețurilor și gestionarea relațiilor B2B
Executarea contractului/interes legitim
Pe durata efectuării serviciului de asistență legată de emisiune sau până la încheierea unei noi oferte de premii, respectiv până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
12. Crearea unei rețele de furnizori parteneri
Executarea contractului/interes legitim
În timpul furnizării de servicii pe baza unui contract valabil sau până la soluționarea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă drepturile și libertățile persoanei vizate prevalează într-un caz specific.
13. Îndeplinirea obligațiilor legale
Obligație legală
În general, pentru o perioadă maximă care rezultă din dispoziția legală locală relevantă care impune obligația de a prelucra datele cu caracter personal pe acest temei juridic.
14. Apărarea, revendicarea și dovedirea legalității
Executarea contractului/interes legitim
Pe durata aplicării raportului juridic relevant și până la expirarea creanței juridice, până când dreptul este exercitat în mod corespunzător și până când creanța juridică este satisfăcută sau până când chestiunea juridică este încheiată în mod substanțial, iar căile de atac disponibile sunt epuizate.
15. Securitatea datelor cu caracter personal și a sistemelor informatice
Executarea contractului/interes legitim
În general, nu mai mult de 1 an.
16. Protecția și securitatea proprietății
Interes legitim
În ceea ce privește înregistrările CCTV, în perioada de păstrare a camionului de realimentare în numele clientului (controlor) în conformitate cu instrucțiunile operatorului sau în perioada de păstrare stipulată în acordul de prelucrare a datelor, de obicei 25 de zile sau 183 de zile în cazul în care clientul solicită acest lucru. În ceea ce privește datele de control al accesului fizic, păstrăm cel mult 12 luni de la colectare.
17. Marketing direct și scopuri de PR
Consimțământ/interes legitim
În general, pe durata de valabilitate a consimțământului, în cazul în care consimțământul este temeiul juridic al prelucrării sau până la primirea unei obiecții privind marketingul direct sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
18. Scopuri statistice
Consimțământ/executarea contractului/obligație legală/interes legitim
în cursul/existența altor scopuri de prelucrare, reducând la minimum păstrarea acestora până la generarea rezultatelor statistice necesare; acest lucru nu aduce atingere posibilității de a păstra datele cu caracter personal utilizate pentru scopurile inițiale de prelucrare.
Care sunt interesele legitime pe care le urmărim?

Lista intereselor legitime urmărite de Eurowag este următoarea:

 • procesarea documentelor de plată;
 • prelucrarea datelor tehnice și facturarea,
 • procesul de integrare;
 • prevenirea fraudelor;
 • monitorizarea comportamentului șoferilor;
 • autorizarea manuală și telefonică a clienților;
 • raportare pentru clienți (raportare financiară și analize de afaceri);
 • colectarea anticipată a banilor (rambursarea TVA în numele clientului);
 • rambursarea taxei pe combustibil și medierea comerțului;
 • furnizarea de educație, promovare și formare pentru utilizatori;
 • rezolvarea problemelor clienților;
 • comunicarea între părțile contractante;
 • înregistrări ale împuternicirilor interne și externe;
 • înregistrări ale relațiilor contractuale furnizor-client dintre operator și clienții, partenerii și furnizorii săi;
 • altă agendă juridică;
 • evaluarea riscului de credit (screening) al clienților, inclusiv modelul de scor de credit și raportarea comportamentului de plată;
 • pregătirea politicii de prețuri B2B și a reducerilor pentru clienți
 • monitorizarea și evaluarea evenimentelor suspecte pe baza analizei jurnalelor prin intermediul unor aplicații software specifice
 • teste de penetrare și efectuarea de audituri de securitate cu posibilitatea de acces la date protejate;
 • monitorizarea rețelei și a sistemelor utilizatorilor;
 • sisteme CCTV;
 • controlul accesului fizic;
 • personalizarea și trimiterea de buletine electronice de marketing (e-mail, SMS) către clienții existenți;
 • realizarea de activități de telemarketing, inclusiv campanii pentru clienții actuali și înregistrări vocale;
 • direcționarea și personalizarea conținutului publicitar;
 • colectarea și analiza feedback-ului clienților.

În cazul în care legea ne cere să folosim consimțământul în locul interesului legitim în oricare dintre cazurile de mai sus, ne bazăm pe consimțământ.

Descrierea detaliată a intereselor legitime pe care le urmărim și relevanța acestora pentru scopurile prelucrării poate fi găsită aici.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm și de unde le colectăm?

În general, colectăm datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră. În acest caz, furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Ne puteți furniza datele dvs. personale prin diferite mijloace și modalități.

Cu toate acestea, este posibil să obținem datele dvs. personale și din alte surse (de exemplu, procesatorii noștri, alte părți terțe sau registre publice). Puteți găsi mai multe informații în tabelul de mai jos.

Sursa datelor cu caracter personal
Categorii de date cu caracter personal obținute din alte surse decât persoana vizată
Clienții în calitate de angajatori ai persoanei vizate:
Date personale comune (de exemplu, date de identificare de bază și informații de contact, cum ar fi numele, prenumele, numele de familie, alte nume, data nașterii, naționalitatea, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de identitate, fotografia de identitate, numărul de cont bancar).
Registrele de insolvență:
Informațiile din registrele de insolvență care relevă insolvența individuală, înregistrările de faliment, restricțiile de reducere a datoriilor etc., verificând elementele deschise în sistemul intern.
Registrele comerciale publice:
Numele, prenumele, titlul, funcția în cadrul companiei, datele de valabilitate a înregistrărilor.
Registrele autorităților financiare publice:
Denumirea firmei, ID. nr., nr. de TVA, datele implicate în situațiile financiare și în alte documente contabile accesibile publicului.
Unități de navigație instalate în vehiculul clientului:
Date tranzacționale dinamice referitoare la toate datele GPS generate de unitățile de navigație instalate în vehicule, mesaje, metadate de comunicare electronică.
Sistem de gestionare a fraudelor / sistem CRM:
Date statice prelucrate în sistemul FMS în legătură cu clientul individual, ID-ul clientului serviciilor de alimentare cu combustibil, contacte, acreditări, autentificări, autentificări, rezultate de punctaj. Date tranzacționale dinamice legate de evaluarea acțiunilor individuale în timpul furnizării serviciilor.
Date tranzacționale dinamice referitoare la operațiunile legate de utilizarea cardului de realimentare. Date tranzacționale dinamice referitoare la operațiunile logistice, la depozite și la consumul de combustibil. Date tranzacționale dinamice legate de înregistrarea CCTV care să dovedească alimentarea cu combustibil a vehiculului.
Alte sisteme și aplicații interne sau externe utilizate ca mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal în timpul furnizării altor servicii ale Grupului WAG:
Date dinamice, tranzacționale legate de efectuarea de acțiuni în timpul furnizării de servicii și înregistrări procesate electronic mai puțin substanțiale despre serviciul furnizat.
Unități OBU instalate în vehiculele clienților și în sistemele de taxare externe ale furnizorilor naționali din mai multe țări:
Date tranzacționale dinamice referitoare la toate datele OBU generate de unitățile de taxare instalate în vehicule, mesaje, metadate de comunicare electronică etc. (Suma de taxare plătită, ruta pentru care a fost plătită taxa de trecere, locul și ora plății taxei de trecere, perioada de timp permisă pentru efectuarea călătoriei și numărul bonului).
Date statice referitoare la ID-ul clientului serviciilor de taxare, la contul acestuia, la vehicul, la numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule, la caracteristicile vehiculului sau ale ansamblului de vehicule care sunt relevante pentru valoarea taxei de trecere, la numărul de identificare, la numărul de identificare al unității de bord instalate pe vehicul în scopul perceperii taxei de trecere, la numărul de contract al utilizatorului.
Există o obligație legală și contractuală de a prelucra datele cu caracter personal?

Există mai multe reglementări legale care ne obligă să colectăm și să prelucrăm anumite date cu caracter personal despre dumneavoastră. Este vorba, în special, de obligația de a preveni, controla, evalua și detecta spălarea banilor, de a prelucra informații contabile și fiscale și de a îndeplini obiectivul de securitate a datelor cu caracter personal și a sistemelor IT.

În cazul în care colectarea datelor cu caracter personal se referă la o relație contractuală, este adesea o cerință contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract. Nerespectarea obligației de a furniza date cu caracter personal (fie că este vorba despre datele dumneavoastră sau ale colegilor dumneavoastră) poate avea ca rezultat neîncheierea sau executarea unei relații contractuale cu societatea pe care o reprezentați.

Atunci când temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop individual este consimțământul, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este strict voluntară, iar nefurnizarea acestora nu va avea niciun efect sau consecință negativă asupra dumneavoastră.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Luăm foarte în serios confidențialitatea datelor dvs. personale și avem politici interne pentru a ne asigura că datele dvs. sunt partajate doar cu personalul autorizat al EUROWAG sau cu o terță parte verificată.

Personalul nostru ar putea avea acces la datele dvs. cu caracter personal în funcție de stricta necesitate de a cunoaște, de obicei reglementată și limitată de funcție, rol și departament. De asemenea, ne asigurăm că selecția subcontractanților noștri și orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către aceștia este conformă cu GDPR sau cu alte legi naționale.

Datele personale necesare ale clienților, partenerilor noștri de afaceri sau ale altor persoane fizice sunt furnizate următoarelor categorii de destinatari:

 • other companies belonging to EUROWAG based on the joint controllers agreement;
 • our verified and properly mandated processors;
 • our professional advisors (e.g. attorneys or auditors);
 • payroll and accounting companies;
 • providers of standard software, cloud and Telco services;
 • providers of technical (e.g. IT) and organisational (e.g. events agency) support of our company;
 • Postal couriers and couriers services;
 • companies assessing the credit risk of customers in the provision of our financial services;          
 • toll service providers;
 • providers cooperating in securing tax refunds;
 • fuel point operators, washing service operators, parking service operators, etc. (contractual partners within the acceptance network);
 • shippers within the framework of using a common platform;
 • receivable collection entities;
 • marketing agencies;
 • providers of print and postal services, including courier services;
 • employees of aforementioned entities.

În cazul în care autoritățile publice ne cer să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom analiza condițiile legale pentru acceptarea cererii și ne vom asigura că nu vom da curs cererii dacă nu sunt îndeplinite condițiile.

În cazul în care aveți o întrebare cu privire la procesatorii noștri actuali, nu ezitați să contactați DPO pentru informații suplimentare.

În ce țări terțe transferăm datele dumneavoastră personale?

În mod implicit, nu transferăm date cu caracter personal către țări terțe din afara Spațiului Economic European (UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein), cu excepția cazului în care acest lucru este necesar. De exemplu, atunci când furnizăm servicii pentru clienții noștri, putem folosi unitățile și partenerii noștri de afaceri din Turcia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Rusia, Ucraina, Macedonia de Nord sau Serbia. De asemenea, putem utiliza diverse servicii cloud și servicii de rețele sociale furnizate de mai mulți furnizori din SUA.

Deși nu am observat niciodată nicio problemă legată de utilizarea abuzivă a vreunui tip de date cu caracter personal în aceste țări, conform deciziilor Comisiei Europene, se consideră că aceste țări nu garantează un nivel adecvat de protecție (a datelor cu caracter personal) și, prin urmare, trebuie să procedăm pe baza garanțiilor adecvate în temeiul articolului 46 din RGPD sau pe baza excepțiilor pentru situații specifice în temeiul articolului 49 din RGPD. Acesta este motivul pentru care încheiem clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu importatorii de date dintr-o țară terță.

Având în vedere hotărârea Curții de Justiție a UE în cauza Schrems II din 16 iulie 2020, aplicăm, de asemenea, garanții suplimentare în legătură cu transferurile către SUA, dacă nu ne putem baza pe noua certificare a importatorului din cadrul de confidențialitate a datelor. În cazul în care importatorul este certificat, putem transfera datele dvs. cu caracter personal, pe baza deciziei de adecvare a Comisiei UE-SUA, în conformitate cu cerințele articolului 45 din RGPD, fără a adopta alte măsuri.

Sunteți supus vreunui proces decizional individual automatizat?

În unele cazuri, da. Am identificat anumite operațiuni de prelucrare care se încadrează probabil în "luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri" în sensul articolului 22 din RGPD, care sunt descrise mai jos:

*Am identificat, de asemenea, anumite operațiuni de prelucrare care este mai puțin probabil să intre sub incidența articolului 22 din GDPR, dar informăm despre aceste cazuri oricum.


Descrierea prelucrării automatizate
Semnificație și anticipat consecințele anticipate pentru persoana vizată
Blocarea automată a cardului de alimentare - în cazul în care clientul are o datorie plătibilă față de entitatea EW, sistemul nostru EMC poate bloca automat toate cardurile de alimentare în regim postplătit emise pentru acest client și poate notifica persoana de contact a clientului cu privire la acțiunea efectuată.
Clientul, respectiv conducătorul auto al clientului, poate fi afectat de nefuncționarea cardurilor de alimentare furnizate în regim post-pay și atunci nu va putea plăti pentru alimentarea vehiculului cu cardul de alimentare EUROWAG.
Evaluarea riscului de credit* - folosim software-ul ACAS pentru a crea cadrul maxim de credit al clientului pentru mai multe servicii în cadrul serviciilor postplătite, dar fiecare cerere a clientului care ar trebui respinsă pe baza deciziei ACAS este analizată în mod sistematic și individual de către un specialist în risc de credit.
Solicitarea de către client a unei linii de credit pentru servicii de alimentare cu combustibil ar trebui să fie reevaluată individual înainte de respingere și confirmată sau anulată de către un specialist în risc de credit uman. Nu se estimează consecințe negative asupra persoanelor vizate.
Telematică* - folosim diverse aplicații și instrumente pentru a genera profilarea datelor cu caracter personal legate de vehiculele monitorizate care au utilizat unitățile noastre EVA sau alte produse integrate în tehnologia GPS. Acest lucru ne permite să furnizăm servicii telematice sofisticate de nouă generație aderente la cerințele sectoarelor și clienților.
Geolocalizarea prin GPS și profilarea mai puțin intruzivă au ca scop sprijinirea clienților în prevenirea fraudelor, explorarea și găsirea în timp real a celui mai bun preț al combustibilului pe traseul planificat, planificarea celor mai avantajoase rute și optimizarea cheltuielilor de taxare. Nu se estimează consecințe negative asupra persoanelor vizate.
Alte profiluri*- putem folosi mai multe instrumente software pentru a procesa caracteristicile de bază legate de persoanele vizate și modul în care se utilizează produsele și serviciile noastre, activitatea și date privind plățile, date privind valorile de risc cu scopul de a se adresa clienților și utilizatorilor acestora cu informații îmbunătățite și configurate în mod individual, sau produse și servicii oferite personal. De asemenea, putem face acest lucru pentru crearea și evaluarea de campanii publicitare orientate către clienți.
Alte tipuri de profilare pot genera valoare adăugată și o experiență mai bună a utilizatorului, precum și o ofertă mai precisă de produse și servicii sau de setări ale acestora, care pot fi mai potrivite pentru fiecare client în parte, pe baza cunoștințelor noastre despre modul în care interacționează și utilizează produsele și serviciile noastre. Nu se estimează consecințe negative asupra persoanelor vizate.
Ce drepturi aveți?

Dorim să vă aducem în mod preponderent în atenție următoarele drepturi:

"Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza intereselor legitime (pe care le urmărim, așa cum am explicat mai sus) și pe baza juridică a unui interes public."
"În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia."
"Aveți dreptul de a vă opune în mod efectiv prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri."

În plus, GDPR vă oferă o serie de drepturi ale persoanelor vizate, precum și condițiile de exercitare a acestora. În timp ce unele drepturi sunt "automate", cum ar fi retragerea consimțământului sau obiecția la marketingul direct, alte drepturi nu sunt, deoarece sunt legate de condiții specifice care ar putea să nu fie îndeplinite în fiecare caz. Este rolul personalului nostru autorizat, supravegheat de RPD, să evalueze în mod corespunzător cererea dumneavoastră și să vă informeze în timp util, de obicei în termen de o lună (perioadă care poate fi prelungită).

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept include dreptul de a confirma dacă prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, dreptul de acces la datele cu caracter personal și dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la rectificare (corecție) în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau inexacte despre dumneavoastră;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a obiecta împotriva prelucrării, inclusiv a creării de profiluri pe baza unui interes legitim sau public;
 • Dreptul de a obiecta împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul luării automate a deciziilor individuale.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor relevantă sau de a solicita o cale de atac judiciară. Vă rugăm să rețineți că principala autoritate de supraveghere în funcție de locul unde se află sediul principal al EUROWAG este Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal din Republica Cehă (www.uoou.cz), dar puteți, de asemenea, să vă exercitați drepturile cu ajutorul oricărei autorități de supraveghere în cauză din țara în care își desfășoară activitatea entitățile EW și care este mai potrivită pentru dumneavoastră din cauza limbii sau a distanței. Mai multe informații despre autoritățile de supraveghere din statele SEE puteți găsi aici.

Respectăm drepturile standard GDPR pentru toate persoanele vizate ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul EUROWAG la nivel mondial. Prin urmare, tuturor persoanelor vizate, indiferent de țara în care se desfășoară activitatea, li se vor acorda, așadar, drepturile prevăzute de GDPR, care vor fi suplimentate suplimentar cu drepturi specifice în conformitate cu legislația națională a țărilor terțe.

În acest context, vă rugăm să țineți cont de faptul că este posibil ca unele drepturi din țările terțe să nu poată fi exercitate în practică din motive independente de voința noastră (de exemplu, dreptul la portabilitate sau dreptul de a fi uitat).

Cum folosim cookie-urile?

În general, folosim cookie-uri pentru furnizarea de servicii online (cookie-uri necesare) sau în scopuri de marketing direct. Pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm cookie-urile și metadatele de comunicare electronică de la browserele dvs. de pe site-ul web și dispozitivele finale utilizate în timpul vizitei pe site-ul nostru web, puteți găsi în Notificarea privind cookie-urile disponibilă aici.

Cum folosim rețelele sociale?

Vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate relevante pentru a înțelege mai bine procesarea datelor dvs. personale de către furnizorii de platforme de socializare (de exemplu, Facebook, Google sau LinkedIn), care sunt controlori separați. Noi avem doar un control tipic de administrator asupra datelor cu caracter personal prelucrate de noi prin intermediul profilului nostru de companie.

EUROWAG este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. doar într-o anumită măsură, de exemplu, dacă vizitați profilul nostru, dacă comunicăm între noi pe o rețea socială sau dacă vă direcționăm cu publicitate pe rețelele sociale. Pe profilurile noastre de pe rețelele de socializare, putem prelucra datele dvs. personale și cookie-urile în scopuri de marketing sau statistice împreună cu furnizorii relevanți de rețele de socializare, cum ar fi controlorii comuni în sensul GDPR. În mod obișnuit, atunci când folosim servicii de informații despre pagini pentru pagina noastră de fani. Prin urmare, suntem obligați să vă informăm cu privire la părțile de bază ale acordurilor pe care le-am încheiat în conformitate cu Art. 26 GDPR:

În cazul în care folosim servicii de campanie de anunțuri targetate plătite furnizate de furnizorii de rețele sociale, îi folosim pe aceștia în calitate de împuterniciți pe baza Addendumurilor privind protecția datelor încheiate.

Glosar de termeni specifici și abrevieri

În general, trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a:

 • "AML" înseamnă combaterea spălării banilor.
 • "B2B" înseamnă business-to-business.
 • "RPD" înseamnă responsabil cu protecția datelor al EUROWAG.
 • "EMWC" înseamnă EUROWAG Master Card.
 • "ESG" înseamnă mediu, social, guvernanță.
 • "EVA" înseamnă "asistent pentru vehicule îmbunătățit".
 • "FMS" înseamnă Sistemul de gestionare antifraudă.
 • "OBU" înseamnă unitate de bord.
 • "IT" înseamnă tehnologie informatică.
 • "TELCO" înseamnă furnizor de servicii de telecomunicații.
 • "EUROWAG în calitate de agent" înseamnă modalitatea de furnizare a serviciilor de taxare atunci când EUROWAG permite clientului să intre într-o relație contractuală separată cu furnizorii de sisteme de taxare, în timp ce EUROWAG asigură plata taxelor de trecere și a altor taxe prin intermediul filialei EW, facturând ulterior costurile și serviciile către client în mod retroactiv.
 • "EUROWAG în calitate de revânzător" înseamnă modalitatea de furnizare a serviciilor de taxare, atunci când EUROWAG permite furnizorului de sisteme de taxare să factureze serviciile sale direct clientului EUROWAG, iar apoi noi efectuăm activitățile de prelucrare necesare în numele acestuia, în calitate de împuternicit al acestuia.
Modificări ale prezentului document

Respectarea protecției datelor și a confidențialității nu este pentru noi o obligație punctuală, ci un efort continuu. Prin urmare, informațiile pe care le furnizăm în această notă se pot schimba sau pot înceta să mai fie relevante. Din aceste motive, este posibil să modificăm din când în când această Notificare de confidențialitate a grupului prin publicarea celei mai recente versiuni pe site-ul nostru web. În cazul în care modificăm în mod substanțial această Notificare de confidențialitate a grupului, vă vom aduce la cunoștință aceste modificări printr-o notificare explicită, pe site-urile noastre web sau prin e-mail sau printr-o activitate în aplicație, cum ar fi notificarea push.

Creat până în decembrie 2023