GTM debug

Descrierea politicii de confidențialitate scopuri

Notă explicativă:

[1] Operațiunea de prelucrare acoperită de temeiul juridic al interesului legitim în temeiul art. 6 (1) lit. f) GDPR este evidențiată în text.

[2] Interesul legitim este urmărit numai dacă sunt îndeplinite condițiile pentru comunicarea de marketing direct de tip opt-out către clienții existenți sau persoanele juridice în temeiul art. 6 alin. 13 din Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic (2002/58/CE) (astfel cum a fost pusă în aplicare) sunt îndeplinite.  Dacă nu sunt îndeplinite, prelucrarea se bazează pe un consimțământ.

1. Furnizarea de servicii de taxare

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Furnizarea de servicii de taxare de către revânzător:

Aceasta include în special: (i) scanarea cărților de identitate, (ii) procesarea documentelor de plată, (iii) datele de bază pentru înregistrarea taxei de drum, (iv) procesarea datelor tehnice și a facturării, (v) procesarea datelor WAG OBU.

 • Furnizarea de servicii de taxare de către agent:

Aceasta include în special: (i) prelucrarea datelor tehnice și facturarea încrucișată, cererea de plată, (ii) datele de bază pentru înregistrarea taxei de drum, (iii) scanarea cărților de identitate, (iv), (v) documentația de plată, (vi) datele WAG OBU.

 • Prevenirea fraudelor de identitate:

‍ Aceasta include în special: (i) verificarea identității utilizatorului pe baza procesării copiilor actelor de identitate, a semnăturilor și a înregistrărilor CCTV și evaluarea modelelor de risc potențial cu ajutorul unui software specializat în timpul procedurilor de integrare a clientului.

2. Furnizarea de servicii telematice

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Gestionarea flotei pentru clienți:

‍Aceasta include prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru: (i) datele de gestionare a flotei, (ii) datele de inovare a sistemului telematic și telematică.‍

 • Servicii de asistență pentru șoferii clienților:

Aceasta include prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru: (i) Date telematice.‍

 • Monitorizarea comportamentului conducătorului auto:

‍Aceasta include prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru prelucrarea: (i) prelucrarea datelor telematice, (ii) datele privind inovarea sistemului telematic.

 • Prevenirea fraudelor de identitate:

‍Acesta include în special: (i) verificarea identității utilizatorului pe baza procesării de copii ale actelor de identitate, a semnăturilor și a înregistrărilor CCTV și evaluarea modelelor de risc potențial cu ajutorul unui software specializat în timpul procedurilor de îmbarcare a clientului.

3. Furnizarea de servicii de alimentare cu combustibil

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Furnizarea de servicii de alimentare cu combustibil:

‍Acesta include în special: (i) Realizarea sistemului antifraudă, (ii) Furnizarea de servicii FUEL, (iii) Autorizarea manuală și telefonică a clienților (iv) Furnizarea de stații de benzină EW CCTV (Monitorizarea alimentării pentru nevoile clienților), (v) Furnizarea de servicii E-mobility. ‍

 • Prevenirea fraudelor de identitate:

‍Acesta include în special: (i) verificarea identității utilizatorului pe baza procesării de copii ale actelor de identitate, a semnăturilor și a înregistrărilor CCTV și evaluarea modelelor de risc potențial cu ajutorul unui software specializat în timpul procedurilor de îmbarcare a clientului.

4. Furnizarea de servicii financiare

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Furnizarea de servicii financiare:

Acesta include în special: (i) Raportarea EWMC (furnizarea de servicii de plată), (ii) Servicii de factoring, (iii) Servicii de asigurare, (iv) Raportarea pentru clienți (Raportarea financiară a analizelor de afaceri).

5. Prestarea de servicii fiscale

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Prestarea de servicii fiscale:

‍Acesta include în special (i) Încasarea anticipată a banilor (rambursarea TVA în numele clientului), (ii) Procesul de rambursare a taxei și de înregistrare (rambursarea TVA în numele clientului), (iii) Procesul de rambursare a taxei și de înregistrare (rambursarea taxei pe carburanți), (iv) MiniWAG-uri (rambursarea taxei pe carburanți). ‍

 • Prevenirea fraudelor de identitate:

‍Acesta include în special: (i) verificarea identității utilizatorului pe baza procesării de copii ale actelor de identitate, a semnăturilor și a înregistrărilor CCTV și evaluarea modelelor de risc potențial cu ajutorul unui software specializat în timpul procedurilor de îmbarcare a clientului.

6. Furnizarea de servicii suplimentare

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Furnizarea de servicii suplimentare:

Acesta include în special: (i) servicii de spălare, (ii) servicii de parcare, (iii) servicii MiniWAGes (medierea comerțului), (iv) furnizarea de servicii prin intermediul platformei DXX, inclusiv analiza internă a datelor obținute de pe platformă.‍

 • Prevenirea fraudelor de identitate:

‍Acesta include în special: (i) verificarea identității utilizatorului pe baza prelucrării copiilor de acte de identitate, a semnăturilor și a înregistrărilor CCTV și evaluarea modelelor de risc potențial cu ajutorul unui software specializat.

7.   Suport și asistență pentru clienți

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Suport și asistență pentru clienți:

‍Acesta include în special: (i) Identificarea persoanelor în sistemul intern (date de contact, ADAC), (ii) Procesul de integrare, (iii) Furnizarea de servicii de asistență, (iv) Furnizarea de asistență tehnică, (v) Furnizarea de educație, promovare și formare pentru utilizatori, (vi) Rezolvarea problemelor clienților.

8. Încheierea, executarea și gestionarea de bază a relațiilor contractuale

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Concluzia, executarea și gestionarea de bază a relațiilor contractuale:

Acesta include în special: (i) încheierea, modificarea și executarea oricărui contract încheiat între operator și persoana vizată, (ii) aprobarea și revizuirea contractelor de către departamentul juridic, (iii) comunicarea între părțile contractante, inclusiv prelucrarea datelor privind persoana de contact și a statutelor părților contractante și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal necesare pentru încheierea, executarea și modificarea corespunzătoare a raporturilor contractuale în care persoanele în cauză nu acționează în calitate de părți contractuale ale raportului juridic dat, (iv) înregistrările privind împuternicirile interne și externe, (v) înregistrările privind relațiile contractuale furnizor-client dintre operator și clienții, partenerii și furnizorii săi.

9. Partajarea datelor clienților în cadrul unui grup în scopuri administrative interne

 • Partajarea datelor clienților în cadrul unui grup în scopuri administrative interne: Aceasta include în special: (i) schimbul de date despre clienți și furnizarea de rapoarte privind clienții.

10. Evaluarea riscului de credit

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Evaluarea riscului de credit:

Aceasta include în special: (i) evaluarea riscului de credit al clienților, (ii) realizarea analizei riscului de credit al clienților, (iii) pregătirea modelului de scorare a creditelor și raportarea comportamentului de plată al clienților.

11. Stabilirea prețurilor și gestionarea relațiilor B2B

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Stabilirea prețurilor și gestionarea relațiilor B2B:

Acesta include în special: (i) gestionarea relațiilor B2B, (ii) pregătirea politicii de prețuri B2B și a reducerilor pentru clienți.

12. Crearea unei rețele de furnizori parteneri

 • Crearea unei rețele de furnizori parteneri

Aceasta include în special prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru crearea și gestionarea rețelei de furnizori parteneri.

13. Îndeplinirea obligațiilor legale

 • Conformitate contabilă și fiscală:

‍Acesta include în special: (i) Procesarea plăților, (ii) Plăți/Facturare, (iii) Încasarea anticipată a banilor, (iv) Procesarea documentelor de plată, (v) Îndeplinirea obligațiilor contabile și fiscale, (vi) Facturarea, (vii) Rambursarea taxelor și procesul de înregistrare, (viii) MiniWAG-uri.

 • Agenda AML:

‍Acesta include în special: (i) Copie a cărții de identitate, (ii) Procesul de îmbarcare AML, (iii) EWMC, (iv) Verificarea rapidă a listei de sancțiuni, (v) Procesul de verificare AML (vi) Raportarea EWMC.‍

 • Raportarea și înregistrarea activităților antisociale (denunțare):

Acesta include în special: (i) efectuarea de acțiuni legate de protecția avertizorului de activitate antisocială din partea angajatorului, (ii) primirea, evaluarea și înregistrarea notificărilor în cadrul platformei interne de verificare a notificărilor, (iii) Investigația internă.‍

 • Raportarea ESG:

‍Acesta include în special: (i) prelucrarea datelor pentru crearea rapoartelor de mediu, sociale și guvernamentale, în principal în scopul evaluării impactului asupra mediului, inclusiv a consumului de combustibil și a kilometrajului.

14. Apărarea, revendicarea și dovedirea creanțelor legale

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Agenda juridică:

Acesta include în special: (i) asigurarea agendei tipice a departamentului juridic intern, (ii) controlul chestiunilor juridice și a consultanței juridice interne, (iii) raportarea diferitelor fapte către autoritățile publice (inclusiv notificări ale diferitelor delicte și fapte penale) sau către companiile de asigurări (de ex. despăgubiri de asigurare), (iv) utilizarea reprezentării juridice și a consultanței juridice din partea cabinetelor de avocatură; (v) efectuarea de due diligence, inclusiv furnizarea de date potențialilor cumpărători și consilierilor acestora, (vi) gestionarea agendei corporative și îndeplinirea tuturor obligațiilor în conformitate cu legislația respectivă, (vii) pregătirea, asigurarea și stocarea diverselor dosare juridice și a dovezilor care conțin date cu caracter personal, (viii) recuperarea rapidă a datoriilor restante, i. de exemplu, raportul de ieșire din JIRA și colectarea anticipată a banilor, (ix) desfășurarea diferitelor proceduri administrative, procese și alte proceduri juridice (de exemplu, încheierea de reconcilieri, acorduri de decontare, programe de plată), (x) verificarea faptelor în fața unui notar și asigurarea traducerilor oficiale, (xi) gestionarea securității, (xii) transferul intern al creanțelor (recuperarea tardivă a datoriilor restante), (xiii) cesiunea creanțelor de la filiale către WAG Group.

15. Securitatea datelor cu caracter personal și a sistemelor informatice

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Securitatea IT:

Acesta include în special: (i) controlul, retragerea și gestionarea autorizațiilor de acces, (ii) monitorizarea și evaluarea evenimentelor suspecte pe baza analizei jurnalelor prin intermediul unor aplicații software specifice, (iii) crearea de jurnale de securitate care să surprindă comportamentul utilizatorilor în aplicațiile și sistemele importante, (iv) crearea de copii de rezervă de securitate, (v) scanarea vulnerabilităților și activitatea anti-malware, (vi) gestionarea incidentelor de securitate și a încălcărilor de date cu caracter personal, (vi) gestionarea securității informațiilor în cadrul Grupului WAG, (vii) teste de penetrare și efectuarea de audituri de securitate cu posibilitatea de acces la date protejate, (viii) monitorizarea rețelei și a sistemelor utilizatorilor.  ‍

 • Dezvoltarea, îmbunătățirea și testarea de software:

‍Acesta include în special: (i) dezvoltarea, îmbunătățirea și diagnosticarea sistemelor de securitate, (ii) testele de integrare și configurare a sistemelor informatice corporative de către intermediari atunci când migrează de la sisteme vechi, (iii) intervențiile de service și modificările continue ale software-ului efectuate prin acces de la distanță de către intermediarii noștri pe baza cererilor și instrucțiunilor noastre, (iv) testele de recuperare a sistemului pe baza datelor de rezervă.

16. Protecția și securitatea proprietății

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Sisteme ‍CCTV:

‍Acesta include în special: (i) operarea sistemelor de camere de supraveghere care monitorizează zone și obiecte clar definite și marcate, utilizate în activitățile comerciale ale Grupului WAG, inclusiv sistemul de securitate CCTV al benzinăriei EW sau sistemul de securitate CCTV al sediului central. ‍

 • Controlul accesului fizic:

Aceasta include în special: (i) înregistrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor care intră în zonele și obiectele protejate ale Grupului WAG, (ii) luarea amprentelor digitale la intrarea în zona protejată, (iii) înregistrarea cardurilor personale la intrarea în zona protejată.

17. Scopuri de marketing direct și de PR 

Specificarea scopului și a interesului legitim[1]

 • Comunicare directă de marketing:

Aceasta include în special: (i) personalizarea și trimiterea de e-mailuri electronice de marketing - buletine informative (e-mail, SMS) către clienții existenți, (ii) crearea, personalizarea și trimiterea de fluturași sau de formulare de marketing printate, (iii) realizarea de activități de telemarketing, inclusiv campanii pentru clienții actuali și înregistrări vocale, (iv) activități de vânzări ale centrului de apeluri externe și telesalariilor interne, (v) crearea unei baze de date a cumpărătorilor. În cazul în care legea impune utilizarea consimțământului pentru comunicarea nesolicitată sau cookie-uri, ne bazăm pe consimțământ[2]. ‍

 • Targetarea și personalizarea conținutului publicitar:

Aceasta include în special: (i) personalizarea și afișarea de publicitate și campanii pe rețelele de socializare, (ii) personalizarea și afișarea de bannere publicitare și linkuri sponsorizate în timpul căutărilor atunci când se utilizează internetul. În cazul în care legea ne cere consimțământul pentru comunicări nesolicitate sau cookie-uri, ne bazăm pe consimțământ.‍

 • Creșterea gradului de conștientizare a Grupului WAG:

‍Acesta include în special: (i) gestionarea și administrarea conținutului de pe profilurile oficiale create pe rețelele de socializare, (ii) organizarea de evenimente, inclusiv trimiterea de invitații la eveniment chiar și fără consimțământ și realizarea de fotografii și videoclipuri care surprind participanții la eveniment și publicarea acestora în timpul promovării (de obicei pe baza consimțământului), (iii) publicarea de conținut și postări care conțin date cu caracter personal ca parte a diferitelor conținuturi de PR (articole de PR, comunicate de presă, postări publicate pe rețelele de socializare).‍

 • Colectarea și analiza feedback-ului clienților:

‍Aceasta include în special colectarea și analiza feedback-ului clienților din toate activitățile de marketing prin utilizarea serviciului Qualtrics.

18. Scopuri statistice

 • Scopuri statistice

Acesta include în special: (i) elaborarea de rezultate statistice, rapoarte, rapoarte, rapoarte, analize și diverse documente de lucru și de analiză necesare pentru scopuri statistice interne ale Grupului WAG, ale autorităților de stat și ale altor entități juridice, (ii) crearea de date statistice anonime și agregate din date cu caracter personal prelucrate în alte scopuri legitime de prelucrare a datelor cu caracter personal care au un temei juridic și despre care persoanele în cauză au fost informate în mod corespunzător în conformitate cu considerentul 50 și cu art. 89 DIN GDPR.


Notă explicativă:

[1] Operațiunea de prelucrare este acoperită de temeiul juridic al interesului legitim în conformitate cu art. 6 (1) lit. f) GDPR este evidențiată în text.

[2] Interesul legitim este urmărit numai dacă sunt îndeplinite condițiile pentru comunicarea de marketing direct de tip opt-out către clienții sau persoanele juridice existente în temeiul art. 6 alin. 13 din Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic (2002/58/CE) (astfel cum a fost pusă în aplicare) sunt îndeplinite.  Dacă nu sunt îndeplinite, prelucrarea se bazează pe un consimțământ.