GTM debug

Clock
Timp necesar pentru citire: 5 min
Calendar
7.5.2024

Documentele vamale DAU și MRN. Ce sunt și pentru ce se utilizează la transport?

Documentul administrativ unic (abreviat DAU sau SAD), utilizat în cadrul formalităților vamale, se aplică tuturor mărfurilor, indiferent de tipul sau originea acestora. Având un rol statistic esențial, acesta trebuie să fie completat pe un formular adecvat și se aplică numai pentru mărfurile importate sau exportate din afara Uniunii Europene. Odată cu instituirea de către UE a unui spațiu vamal comun, livrările în spațiul intracomunitar implică mai puține formalități.

Documentele vamale DAU și MRN. Ce sunt și pentru ce se utilizează la transport?

Faceți cunoștință cu formularul DAU

Convenția privind simplificarea formalităților comerciale, adoptată la 20 mai 1987, a introdus documentul vamal unic (DAU), care a înlocuit alte șase documente vamale. Acest document a fost inițial utilizat în Comunitatea Economică Europeană și a devenit obligatoriu în Polonia începând cu data de 11 aprilie 1998. Formularul este compus din opt fișe, care sunt utilizate în mod interschimbabil în funcție de tipul procedurii.

Cum obțineți formularul DAU

Formularul DAU poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului de Finanțe, accesând secțiunea "Customs" - "Forms". În prezent, toate declarațiile vamale, indiferent de procedură, sunt depuse exclusiv în format electronic și sunt semnate cu o cheie securizată pentru transmiterea datelor. Utilizarea formularului pe hârtie este rară și se întâmplă mai ales în cazul importurilor individuale. Este important de menționat că nu mai este posibilă completarea independentă a formularului DAU, deoarece această sarcină este acum gestionată de către agențiile vamale.

Pentru export, trebuie să prezentați documentul DAU la biroul vamal corespunzător. Acest birou poate fi determinat fie de locația expeditorului, fie de locul în care mărfurile au fost ambalate sau încărcate pentru transport. Documentul DAU este esențial în procesul de export, deoarece reflectă declarația vamală pentru vămuirea finală, calculează taxele vamale și înregistrează obligațiile privind TVA-ul.

Numărul de referință al deplasării (MRN) - Documentul vamal pentru controlul transportului

Documentul MRN este un cod unic de urmărire și control al activităților de transport, care servește drept confirmare a faptului că mărfurile părăsesc o anumită țară. Tipărit sub forma unui cod de bare, documentul MRN este atașat la documentul TDT care însoțește mărfurile transportate, de la început până la sfârșit.

Componentele documentului MRN

Documentul MRN include detalii precum informațiile privind exportatorul, destinatarul și declarantul, marcajele de afiliere, tipul de transport, locurile de încărcare, informațiile privind procesul de transbordare, certificarea de către autoritățile relevante, detaliile controalelor efectuate de autorități la ieșire și la destinație, precum și identificarea containerului.

Cum obțineți documentul MRN

Emiterea documentului MRN implică mai multe etape. În primul rând, biroul vamal primește declarația vamală de export, o verifică și o trimite declarantului. După ce a fost aprobată, declarația este acceptată de biroul vamal, care atribuie apoi MRN-ul. Solicitantul primește o confirmare (IE-528), care semnifică acceptarea declarației și a MRN-ului atribuit. În plus, numărul este înregistrat în carnetul TIR de biroul vamal la ieșirea sau intrarea în țară.

Urmărirea MRN - Prezentarea sistemului ECS

Numărul MRN este esențial în cadrul procedurii ECS, un sistem comunitar care facilitează schimbul de declarații de export pe cale electronică între birourile vamale din Uniunea Europeană.

Digitalizarea datelor pentru transportul internațional

Digitalizarea datelor a transportului internațional, prin atribuirea unui număr specific fiecărei activități de transport, permite o urmărire ușoară. Utilizați site-ul web de urmărire a exporturilor MRN, o platformă oficială a Consiliului European, care colectează date din sistemele informatice ale fiecărei țări și furnizează informații privind tranzitul părților interesate. Datorită volumului lor (peste 3 milioane de operațiuni lunar), datele sunt păstrate timp de 100 de zile înainte de a fi șterse.

Eurowag vă ajută să navigați printre reglementările vamale și multe altele

În calitate de lider în domeniul soluțiilor de gestionare a flotei, Eurowag oferă servicii complete, adaptate la nevoile specifice ale clienților. De la carduri de combustibil la plata taxelor de drum sau de la rambursarea TVA-ului la soluțiile telematice, Eurowag oferă o soluție unică pentru toate cerințele operaționale. Simplificați managementul logistic, reduceți sarcinile administrative și optimizați performanța flotei dumneavoastră cu ajutorul soluțiilor inovatoare de la Eurowag. Contactați-ne astăzi și aflați de ce suntem cel mai bun copilot pentru companiile de transport rutier din întreaga Europă.