GTM debug

Clock
Timp necesar pentru citire: 7 min
Calendar
16.4.2024

Decarbonizarea transportului: Impactul creșterii taxelor de trecere pan-europene în funcție de clasele de CO₂

Directiva (UE) 2022/362, care a intrat în vigoare la 24 martie 2022, reprezintă un efort semnificativ al Uniunii Europene de a reduce emisiile de CO₂ generate de traficul rutier. Aceasta impune o reducere cu 30% a emisiilor de CO₂ până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005. Cum se realizează acest lucru? Prin introducerea claselor de emisii de CO₂ direct în structura sistemelor naționale de taxare. Statele membre ale UE sunt obligate să integreze aceste modificări în legislația lor în decursul a 24 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. Acest demers reprezintă un pas esențial către un viitor mai ecologic și mai sustenabil în domeniul transporturilor din Europa.

Decarbonizarea transportului: Impactul creșterii taxelor de trecere pan-europene în funcție de clasele de CO₂

Iată o curiozitate care s-ar putea să vă surprindă: Vehiculele de mare tonaj (HDV) generează 26% din emisiile de CO₂ din transportul rutier din UE, deși reprezintă doar 2% din vehiculele de pe șosele. Pentru a aborda această discrepanță, directiva propusă introduce taxarea bazată pe CO₂. Gândiți-vă la aceasta ca la o metodă de „recompensă și pedeapsă” – încurajează utilizarea camioanelor mai curate și mai ecologice prin aplicarea unor taxe mai mici, în timp ce vehiculele cu un consum mare de combustibil se confruntă cu taxe mai mari. Acest pas inteligent se așteaptă să aibă un impact semnificativ asupra costului total de deținere și operare a camioanelor, îndemnând piața să adopte opțiuni mai prietenoase cu mediul.

În acest caz, se conturează o perspectivă mai generală. Uniunea Europeană nu urmărește doar scăderea emisiilor, ci și reducerea gazelor cu efect de seră cu 55% până în 2030 și atingerea unui vârf de neutralitate climatică până în 2050. Ce implică acest lucru pentru vehiculele de mare tonaj? Ei bine, timpul le presează să devină mai ecologice. Până în 2035, fiecare camion și autobuz de marfă nou care iese de pe linia de producție trebuie să fie cu emisii zero, iar până în 2040, această regulă se aplică în mod generalizat tuturor HDV-urilor. Această schimbare nu este doar o veste bună pentru mediu, ci și o mare oportunitate pentru țările UE de a deveni lideri în domeniul transportului ecologic. Prin punerea în aplicare a taxelor de drum bazate pe emisiile de CO₂, țările pot accelera tranziția către camioane mai puțin poluante.

Sistemele de taxare rutieră din UE: O prezentare generală

Uniunea Europeană are o abordare diversă în ceea ce privește taxarea vehiculelor grele de marfă (HGV) pentru utilizarea drumurilor. Acest sistem variază considerabil între statele membre, unele aplicând taxe de drum în funcție de distanță, altele bazându-se pe taxe de utilizare în funcție de timp, iar câteva funcționând pe baza unor contracte de concesiune pe termen lung cu operatori privați.

Taxa de drum bazată pe distanță: Monitorizarea guvernamentală

Un număr substanțial de țări din UE, printre care Germania, Polonia, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Belgia, Bulgaria și, în curând, Danemarca și Olanda, au pus în aplicare sistemul de taxare pe distanță, dirijat de guvern. Acest sistem, în care tarifele de taxare sunt stabilite în funcție de distanța parcursă, este supravegheat de autoritățile naționale, adesea în colaborare cu ministerele guvernamentale. Aceste țări, care reprezintă 53% din transportul rutier de mărfuri din UE, nu implică părți din afara statului la stabilirea taxelor de drum.

Țări dominate de concesiuni

În schimb, Franța, Italia, Croația, Grecia și Portugalia au încredințat aproape toate autostrăzile lor unor operatori privați în cadrul unor contracte de concesiune pe termen lung. Aceste "țări concesionare" oferă operatorilor un control semnificativ asupra taxelor de drum. Irlanda adoptă un sistem similar pentru anumite porțiuni de autostradă. În Spania, unde se înregistrează o reducere a concesiunilor și o creștere a drumurilor cu utilizare gratuită, se planifică implementarea unui sistem național de taxare care să acopere toate autostrăzile, ca parte a strategiei de redresare post-pandemică. Până în 2027, se estimează că taxele de drum bazate pe distanță și gestionate prin concesiuni vor acoperi 28% din transportul rutier de mărfuri din UE.

Taxele de drum bazate pe timp: Viniete

Taxele de drum bazate pe timp, cunoscute sub denumirea de viniete, permit vehiculelor să utilizeze infrastructura pentru o perioadă determinată, precum o zi sau o săptămână. Acest model, mai puțin întâlnit, este încă folosit în Suedia, Estonia, Letonia și Luxemburg. Pe de altă parte, aceste țări, care ar putea menține vinietele din motive regionale sau din cauza costurilor, reprezintă doar 4% din transportul rutier de mărfuri din UE. România, care în prezent utilizează vinietele, s-a angajat să treacă la taxarea pe distanțe ca parte a programului său de redresare.

Regiunile de tranziție și regiunile nelocuite

Până în 2027, UE se așteaptă să atingă o acoperire de 81% cu sistemul de taxare bazat pe distanțe (53% în regim guvernamental și 28% în regim de concesiune), împreună cu taxarea utilizatorilor prin viniete. Aceasta înseamnă aproximativ 85% din acoperirea cu taxe de drum pentru camioane/viniete în întreaga UE. Restul de 15% se află fie în tranziție, cum ar fi Spania și România, fie nu este taxat în prezent, ca de exemplu Finlanda, Malta și Cipru.

Aplicarea variației CO₂ la taxele rutiere pentru camioane în UE

Uniunea Europeană face pași importanți în ceea ce privește integrarea considerentelor de mediu în sistemele de taxare rutieră. Odată cu introducerea Directivei (UE) 2022/362, statele membre trebuie acum să includă variații ale emisiilor de CO₂ în sistemele lor de taxare pentru vehiculele grele de marfă (HGV). Iată cum funcționează:

Viniete / Taxe de drum bazate pe timp

 • Termen prelungit pentru anumite țări: Danemarca, Luxemburg, Olanda și Suedia, cunoscute ca fiind "țările care au adoptat inițial Eurovinieta", au termen până la 24 martie 2025 pentru a pune în aplicare variația CO₂.
 • Restricție post-2024: După martie 2024, tarifele vinietelor pentru porțiunile principale ale rețelei transeuropene de transport (TEN-T) trebuie să varieze în funcție de emisiile de CO₂ ale camioanelor. Aceasta înseamnă că prețul vinietelor, care permit camioanelor să utilizeze infrastructura pentru o perioadă determinată, va fi ajustat în funcție de nivelurile de emisii de CO₂ ale vehiculelor, ceea ce va stimula utilizarea unor camioane mai ecologice.

Taxe rutiere bazate pe distanță

 • Termen de punere în aplicare: Până în 24 martie 2024, toate țările UE, cu excepția celor care au contracte de concesiune, trebuie să includă variații ale emisiilor de CO₂ pentru taxele de drum bazate pe distanță aplicate vehiculelor grele de marfă. Pentru țările care au concesiuni, aceste modificări vor fi aplicate atunci când sunt semnate, reînnoite sau modificate substanțial contractele de taxare.
 • Opțiuni de punere în aplicare: Țările au la dispoziție trei opțiuni:
  • Opțiunea 1: Variația componentei taxei de utilizare a infrastructurii în funcție de emisiile de CO₂ ale camionului. Această componentă acoperă, de obicei, costurile de construcție, întreținere și exploatare a drumurilor.
  • Opțiunea 2: Aplicarea unei taxe separate pentru costurile externe pentru CO₂, în plus față de taxa de infrastructură neschimbată.
  • Opțiunea 3: Combinarea celor două abordări - ajustarea tarifului de utilizare a infrastructurii pentru emisiile de CO₂ și introducerea unei taxe separate pentru costurile externe legate de CO₂. 

Cum funcționează variația CO₂?

 • Variația taxei de utilizare a infrastructurii: În cadrul opțiunii 1 de mai sus, directiva specifică faptul că variația taxei de utilizare a infrastructurii nu trebuie să genereze venituri suplimentare, ceea ce înseamnă că reducerea pentru camioanele eficiente trebuie să fie echilibrată prin creșterea taxei pentru cele mai puțin eficiente.
 • Taxarea diferențiată a emisiilor de CO₂: Aceasta se realizează prin crearea de categorii, care împart vehiculele în una din cele cinci clase diferite de emisii de CO₂, bazate pe datele de emisii provenite din instrumentul VECTO
 • Clase de emisii CO₂:
  • Clasa 1: Vehicule care nu aparțin niciunei alte clase.
  • Clasa 2: Emisii cu 5-8% sub traiectoria de reducere a emisiilor.
  • Clasa 3: Emisii cu mai mult de 8% sub traiectorie, dar nu în clasele inferioare.
  • Clasa 4 (vehicule cu emisii reduse de noxe - LEV): Emisii cu peste 50% mai mici decât emisiile CO₂ de referință.
  • Clasa 5 (vehicule cu emisii zero - ZEV): Vehicule fără motor sau cu emisii mai mici de 1 gCO₂/kWh sau km.

În cadrul noului sistem, vehiculele sunt clasificate în cinci clase CO₂ (ca mai sus), fiecare vehicul fiind încadrat inițial în clasa 1. Dacă aveți ca obiectiv o taxă de drum mai mică, încadrându-vă în clasele 2 - 5, va trebui să furnizați anumite date suplimentare sau detalii de înmatriculare. În acest caz, serviciile precum soluțiile de taxare de la Eurowag devin extrem de utile. Puteți trimite informațiile necesare prin intermediul Eurowag pentru a vă califica pentru aceste taxe de drum reduse. Dacă vehiculul dvs. se încadrează, operatorul de taxare ar trebui să aplice reducerile respective în mod corespunzător. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, pentru a vă califica pentru o suprataxă redusă în comparație cu taxa standard CO₂ de clasă 1, vehiculul dvs. trebuie să fi fost înmatriculat după luna iulie 2019. Odată ce vă trimiteți datele, acestea vor fi trimise autorităților relevante, care vor calcula taxele de drum pe baza informațiilor actualizate.

Doriți să aflați ce influență vor avea noile clase de emisii CO₂ asupra taxelor pentru camioane? Accesați chiar acum calculatorul Eurowag CO₂. Acesta este un instrument util care vă poate oferi o valoare aproximativă a costurilor pentru taxele de drum în funcție de emisiile de CO₂ ale vehiculului dumneavoastră. Este o modalitate foarte bună de a începe să planificați aceste schimbări și de a înțelege implicațiile financiare pentru flota dumneavoastră.

Ce date trebuie să furnizați  pentru a afla din ce clasă CO₂ face parte vehiculul dumneavoastră?

Va trebui să furnizați anumite date specifice și documente ale vehiculului pentru a demonstra emisiile de CO₂ ale vehiculelor dumneavoastră. Informațiile pe care va trebui să le furnizați includ:

 • Caracteristicile motorului, de exemplu dacă este un motor cu combustie diesel.
 • Când a fost înmatriculat pentru prima dată vehiculul dumneavoastră.
 • Valoarea F1 se referă la masa maximă tehnic admisă în sarcină (nu la F2).
 • Puterea motorului în kilowați.
 • Tipul de cabină - de exemplu, are sau nu o cabină de dormit?
 • Clasa și grupa vehiculului, cum ar fi dacă este un tractor sau un camion rigid.
 • Configurația axei vehiculului dumneavoastră.
 • Emisiile de CO₂ ale autovehiculului dumneavoastră în grame pe tonă-kilometru.

Nu uitați că această listă se poate modifica fără notificare prealabilă, așa că este bine să o verificați de două ori. Pe lângă aceste detalii, va trebui, de asemenea, să încărcați câteva documente cheie ale vehiculului, cum ar fi Certificatul de Înmatriculare - Partea I, Certificatul de Conformitate (COC) și Fișa de Informații a Clientului (CIF).

După ce trimiteți informațiile de mai sus către Eurowag, noi ne ocupăm de restul. Vom transmite totul autorităților locale de taxare, asigurându-ne că vehiculele dvs. sunt clasificate în mod corespunzător și că se aplică clasa CO₂ corectă. Este un proces simplu care vă ajută să rămâneți în conformitate și, eventual, să beneficiați de tarife mai mici!

Impactul asupra componenței flotei

 • Traiectoria de reducere a emisiilor: Această traiectorie este definită în cadrul standardelor CO₂ pentru noile vehicule de mare tonaj și determină clasificarea vehiculelor în Clasele 2 și 3, remodelând care vehicule sunt incluse în aceste clase de-a lungul anilor.
 • Exemplu de alocare a claselor: În sistemul de clasificare a emisiilor VECTO, sunt utilizate ca exemplu tractoarele cu două axe, un segment semnificativ al camioanelor noi. Traiectoria pentru aceste vehicule în conformitate cu standardele CO₂ din 2019 ajută la determinarea clasificării lor.

Cu cât vor crește taxele de drum ca urmare a implementării noilor clase de CO₂?

Pe măsură ce Europa se pregătește pentru un viitor mai ecologic, vor apărea schimbări semnificative în ceea ce privește modul de calcul al taxelor de drum, în special pentru vehiculele grele de marfă (HGV). Să analizăm cum arată aceste modificări în principalele țări europene:

Germania: Cresc taxele de drum

 • Data de începere: Noul sistem de taxare bazat pe emisia CO₂ va începe să funcționeze de la 1 decembrie 2023.
 • Impactul asupra taxelor: Introducerea taxelor de drum dependente de emisiile de CO₂ ar putea duce la o creștere a costurilor de transport pe drumurile federale și pe autostrăzi cu până la 80%. Mai exact, taxa de drum, care este în prezent de 0,95 RON pe kilometru pentru un camion obișnuit cu 5 axe de peste 18 tone, ar urma să se dubleze aproape de două ori, ajungând la 1,69 RON pe kilometru.
 • Suprataxa suplimentară: Se va adăuga o suprataxă de 995 RON pe tona de emisii de CO₂. Aceasta se va aplica inițial vehiculelor de peste 7,5 tone, urmând să se extindă pentru a include vehiculele de peste 3,5 tone începând cu 1 iulie 2024.

Austria și Cehia: Urmează exemplul

 • Austria: Se preconizează că taxele din Austria vor crește cu 20-30% începând cu 1 ianuarie 2024.
 • Cehia: Republica Cehă intenționează să majoreze taxele de drum cu 10-15% începând cu martie 2024.

Ungaria: Deja în mișcare

 • Ultimele modificări: Începând cu 1 octombrie 2023, Ungaria a înregistrat deja o creștere de 17,6% a sistemului de taxare.

Implicații practice

 • Pentru o călătorie prin Germania, de la granița cu Olanda până în Polonia, care acoperă aproximativ 700 km, creșterea taxei de drum ar putea însemna un cost suplimentar de aproximativ 547 RON pe călătorie, în conformitate cu noile tarife.
 • Industria anticipează o schimbare mai amplă către vehicule cu emisii zero, așteptându-se ca 50% din vânzările de vehicule grele de marfă noi să fie electrice până în 2030 și 75% până în 2040.

Fiți la curent cu noile reglementări UE privind transportul rutier - Ghidați-vă către succes!

În contextul adaptării la Directiva (UE) 2022/362 și la cerințele acesteia în materie de taxare, utilizarea tehnologiilor avansate devine crucială. Instrumente precum soluția E-toll de la Eurowag, completată de dispozitive precum unitatea de bord EVA, asigură nu doar conformitatea, ci și eficiența în colectarea taxelor de drum pentru camioane. Soluția E-toll de la Eurowag se asigură că flota dvs. este de partea bună a acestor schimbări, asigurând o clasificare exactă a vehiculelor și taxe de drum corecte, susținându-vă astfel eforturile de "ecologizare". Unitățile de bord EVA joacă un rol esențial în capturarea cu precizie a datelor privind emisiile de CO₂ și a plăților pentru taxele de drum, contribuind astfel la obiectivul directivei pentru un transport rutier mai responsabil față de mediu.

Aruncați o privire la calculatorul Eurowag CO₂. Este o modalitate ingenioasă de a afla ce ar putea însemna aceste schimbări pentru portofelul dumneavoastră, în funcție de emisiile de CO₂ ale vehiculelor deținute.  Folosirea acestui instrument este o mișcare inteligentă pentru a planifica din timp și pentru a vă menține flota în condiții de siguranță în conformitate cu noile reglementări. Totul constă în a rămâne la curent cu evoluția tendințelor din domeniul transporturilor.

Aflați mai multe despre clasele de emisii de CO₂ și despre impactul acestora asupra taxelor, contactând astăzi serviciul de asistență pentru clienți Eurowag, disponibil 24/7.